Spanish Valencià English

Les noves tecnologies, els procediments innovadors i els nous materials emprats en els diferents sectors empresarials, exigeixen una necessitat d’una adequada formació del futur alumne de postgrau que siga capaç de proporcionar tots els coneixements, aptituds i destreses necessàries des d’una perspectiva real i des de les problemàtiques existents en el mercat.

Amb aquest programa de doctorat es pretén assolir una sèrie d’objectius fonamentals orientats a l’especialització professional i l’incentiu de la investigació en l’àmbit de la indústria per al disseny i desenvolupament de nous productes, en la seua fabricació i en la gestió dels processos industrials .

Per assolir aquests objectius és necessària una proposta multidisciplinar amb l’aplicació directa a la indústria de diferents àrees cientificotecnològiques. Per aquest motiu, entre les diferents línies de recerca del programa es contempla tant les relacionades amb les tecnologies industrials (disseny de productes, gestió de projectes, processos de fabricació, fabricació avançada, tecnologies gràfiques, disseny digital ….) com diferents àrees de coneixement científic (física, electrònica, robòtica …) aplicades a la indústria i als seus processos.

Amb aquest programa s’iniciarà a l’alumne que ho desitge en els coneixements i procediments propis de la investigació a fi d’aconseguir el títol de doctor. La implicació i contribució de diversos departaments, així com l’experiència assolida en el desenvolupament de programes de postgrau i doctorat en dissenys de productes, fabricació i gestió de projectes, permet dissenyar un programa ampli i interdisciplinar com el de la present proposta.

El perfil professional d’aquests alumnes uneix la diversitat de les propostes existents permetent un estudi pel que fa al cicle de vida dels productes i les noves propostes de sostenibilitat que demana la societat i el context empresarial. Generant capacitats basades en la investigació multidisciplinar i capaç de respondre de manera global a multitud de plantejaments. Després, el perfil permet abordar la investigació de caràcter específic en les diferents àrees involucrades i al seu torn respondre de manera sistèmica a la globalitat dels spectes que afecten tots els productes des d’una òptica genèrica.

El disseny permet exercir d’interlocutor entre les diferents disciplines utilitzant totes aquelles que pertanyen a les fases d’estudi i investigació de qualsevol tipologia de producte. Per tant el doctorand podrà mitjançant aquesta oferta personalitzar els seus estudis en funció de la demanda empresarial, segons les diferents problemàtiques que actualment es requereixen i per a múltiples àrees tecnològiques. Es destaquen les disciplines de caràcter metodològic capaços de dotar al doctorand d’eines genèriques per a la investigació.