Spanish Valencià English

L’objectiu del Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica és formar científicament i tècnicament professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l’Administració en aquest camp. Aquests estudis, que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyeria tècnica industrial, consten d’un mòdul de formació bàsica, per a l’adquisició d’una sòlida base científica adaptada a aquest àmbit de l’enginyeria electrònica industrial i automàtica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l’enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en electrònica industrial i automàtica, per a treballar competències específiques dels diferents camps d’aquesta enginyeria, i un últim mòdul, per a desenvolupar diverses competències a elecció de l’estudiant.

Què has de dominar abans?

Per a cursar aquest grau, cal tenir coneixements bàsics de física, matemàtiques i dibuix tècnic, així com interès pels idiomes. És aconsellable tenir vocació per a l’aprenentatge i la formació contínua en matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia, especialment en l’àrea de l’enginyeria electrònica i automàtica. També són importants altres qualitats, com ara la responsabilitat, l’ètica professional, la tolerància, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, la cooperació i la transparència.

Què sabràs fer quan acabes la carrera?

Aquests titulats podran redactar i dirigir projectes en l’àmbit de l’enginyeria electrònica industrial i automàtica relacionats amb la construcció i el manteniment de plantes industrials, processos de fabricació, sistemes electrònics industrials, d’instrumentació, automatitzats, informatitzats, d’ajuda a la presa de decisions en producció, integrats… Podran realitzar mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en aquest mateix àmbit. I podran dirigir qualsevol classe d’indústries o explotacions en l’àmbit de l’enginyeria electrònica industrial i automàtica.

En què treballaràs?

Amb aquest grau estaràs capacitat per a dur a terme nombroses activitats professionals com ara desenvolupar sistemes de control i automatització industrials, sistemes robotitzats i instruments electrònics analògics, digitals i de potència. Seràs capaç de dissenyar i programar equips utilitzats en instal·lacions (elèctriques, de climatització, de fluids, de seguretat…); modelar i simular sistemes, i mantenir processos i instal·lacions industrials.

Podràs dirigir i desenvolupar projectes que tinguen com a objecte el disseny, el manteniment, la instal·lació o l’explotació d’instal·lacions i plantes industrials; realitzar certificacions, verificacions i peritatges; gestionar empreses industrials en l’àmbit de l’electrònica i l’automàtica, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Quin tipus de pràctiques pots fer?

Els estudiants de Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica poden realitzar pràctiques en empreses de diferents sectors industrials, especialment del sector electrònic i automàtic, que serveixen perquè els alumnes coneguen la realitat professional sota la tutela d’un tècnic de l’empresa i d’un professor de la titulació.

Les pràctiques consisteixen a col·laborar en el control i l’automatització de processos industrials; en el disseny, la programació i la instal·lació d’equips i de sistemes robotitzats; en el tractament de la informació en comunicacions industrials; en el processament de dades de l’energia elèctrica, i en l’assessorament per a l’adquisició i utilització d’equips electrònics.

On pots passar un semestre?

Els estudiants podran completar la formació en universitats de la Unió Europea, els Estats Units, l’Amèrica Llatina, el Japó, Austràlia i en diferents països africans. Per a accedir a les beques d’intercanvi, cal conèixer l’idioma del país de destinació, tenir curiositat per altres cultures i interès per saber com és l’enginyeria en altres països.

Quins màsters universitaris pots estudiar?

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria industrial.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Automàtica i Informàtica Industrial; Construccions i Instal·lacions Industrials; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Gestió d’Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria de Computadors; Enginyeria de Sistemes Electrònics; Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment; Prevenció de Riscos Laborals, i Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l’accés a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d’anivellació oportunes.

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i automàtica