Spanish Valencià English

LECTURES TFG / TFM PER VIDEOCONFERÈNCIA DURANT EL TEMPS QUE NO SIGUI VIABLE LA PRESENCIALITAT PER LA PANDÈMIA DEL CORONAVIRUS

Defensa pública: Enllaços.


Calendari Convocatòries Defensa Treball Fi de Grau – Curs 2019-2020

Calendari Convocatòries Defensa Treball Fi de Màster – Curs 2019-2020


Procediments:

En els següents enllaços podreu trobar informació relativa a procediment segons el col·lectiu a què vostè pertanyi:


El RD 1393/2007, modificat pel RD 861/2010 disposa amb caràcter general, que tots els títols oficials «concluirán amb l’elaboració i defensa» d’un Treball Fi de Grau (TFG) o Treball Fi de Màster (TFM) , segons el cas. Addicionalment les ordes que regulen els requisits que han de complir per a la verificació dels títols oficials que habiliten per a les professions regulades d’arquitecte o enginyer especifiquen que el dit treball haurà de defendre’s una vegada obtinguts tots els crèdits del pla d’estudis corresponent. El TFG i TFM consistiran en la realització d’un treball o projecte original en què queden de manifest coneixements, habilitats i competències adquirides per l’estudiant al llarg dels seus estudis.


 

Grau

 
Oferta pública Treball de Fi de Grau – Curs 2019/2020

 

 

Màster

Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials:
  •   Guia d’aspectes formals per a l’elaboració del TFM