Spanish Valencià English

Com a usuari, pot comunicar els suggeriments, queixes i felicitacions que estimi oportunes relacionades el títol de doctorat.

En primer lloc, pot dirigir-se al coordinador del programa: Juan A. Monsoriu, doctorado@etsid.upv.es.

D’altra banda, pot també enviar les mateixes a l’adreça de correu electrònic gerenc@upvnet.upv.es.

En el seu correu indique:

  • Tipus de comunicació (suggeriment, queixa o felicitació).
  • Unitat destinatària.
  • Servei prestat que provoca la comunicació.
  • Identificació personal (nom, cognoms, entitat i correu electrònic).

 

La seua comunicació serà enviada tant a la Unitat destinatària com a l’Agència de Qualitat de la UPV.

Aquells suggeriments que hagen significat una millora en la Unitat, es difondran periòdicament.

Li agraïm la seua col·laboració, ja que les seues aportacions ajuden a millorar els nostres serveis.