Spanish Valencià English

Una vegada que vostè ha estat escollit per l’empresa haurà de lliurar el conveni de cooperació educativa, que s’estableix la relació entre l’estudiant i l’empresa/institució i UPV.

Es presentarà un únic exemplar, completat un ordinador, amb la signatura original dels participants i el segell de l’empresa.

Mínim d’entrega: 15 dies abans del començament de la pràctica.

Lloc de lliurament: pràctiques en empresa de la Subdirecció d’ETSID

Econòmic mínim bossa a percebre per l’alumne:

Hores del dia

Bossa econòmic mínim

4

350 € /mes

5

425 € /mes

6

500 € /mes

7

575 € /mes

8

650 € /mes