Spanish Valencià English

REQUISITS I CONDICIONS:

 1. Requisits a complir
 2. Tipus de pràctiques segons el seu reconeixement en l’expedient
 3. Hores màximes de pràctiques per titulació
 4. Bossa econòmica mínima
 5. Condicions de les pràctiques

Requisits a complir

 1. Ser estudiant UPV
 2. Titulacions de Grau:
  1. No haver entregat TFG
  2. Pràctiques CURRICULARS: Tindre tot primer curs superat i matricular-se de pràctiques externes
  3. Pràctiques EXTRACURRICULARS: Tindre superat el 50% dels crèdits ECTS.
 3. Titulacions de Màster. No haver entregat TFM, estar matriculat en cas de voler realitzar pràctiques curriculars.
 4. En ambdós casos, no haver consumit les hores disponibles.
 5. Estar inscrit en la Base de Dades Curriculars de Pràctiques en Empreses del Servici Integrat d’Ocupació (SIE) i mantindre actualitzat el CV

Per a més informació consultar la normativa de pràctiques

Condicions a tindre en compte:
 1. Tipus de pràctiques segons el seu reconeixement en l’expedient
  Matrícula Reconeixement Equivalència (hores/crèdit)
Extracurriculars No és necessària Informatiu Informatiu

25 hores = 1 crèdit

Mínim 0,5 màxim 18

Curriculars OBLIGATÒRIA ABANS de l’inici Reconeixement per crèdits
 1. Hores màximes de pràctiques per titulació:
Hores Extracurriculars Hores Curriculars
TÍTOLS DE GRAU 1800

450

(18 crèdits)

TÍTOLS DE MÀSTER
Màster U. de Disseny i Fabricació Integrada Assistits per ordinador (CAD-CAM-CIM) (60cr) 600

200

(Obligatòries)

Màster U. en Enginyeria del Disseny (75cr). 750 0
Màster U. en Enginyeria Mecatrònica (90cr) 900 0
Màster U. de Sensors per a aplicacions Industrials (75cr) 750 0
Màster U. en Enginyeria Aeronàutica (120cr) 1200 337.5 (Voluntàries)
Màster U. en Enginyeria del Manteniment (72cr) 720

150

(Obligatòries)

 1. Bossa econòmica mínima:

Totes les pràctiques que realitzen els alumnes de la Universitat tindran, amb caràcter general, una bossa econòmica d’ajuda a l’estudi que anirà a càrrec de l’empresa o institució. Segons resolució del Vicerector d’Ocupació i Emprendimiento de la UPV, del dia 2 d’Octubre de 2017, s’aprova un import mínim de bossa econòmica d’ajuda a l’estudi en la UPV per als estudiants de pràctiques acadèmiques externes; No obstant s’ha de tindre en compte que en l’últim any, la bossa mitjana dels alumnes en pràctiques de l’ETSID, ve sent de 4EUR/hora segons la taula següent:

Hores del dia Bossa Econòmica mínima (brut) La normativa estableix un màxim de 40 hores setmanals
4 350 € /mes
5 425 € /mes
6 500 € /mes
7 575 € /mes
8 650 € /mes

Els estudiants en pràctiques amb bossa econòmica d’ajuda a l’estudi han de ser dados  d’alta en el règim general de la Seguretat Social per l’Empresa, o si és el cas, l’ens pagador, abonant la corresponent quota. En el cas de pràctiques curriculars, estan bonificades.

L’estudiant està cobert per una Pòlissa d’Assegurança que contracta la UPV únicament per a aquells estudiants en pràctiques que donat el perfil de la mateixa, no han d’estar cobertes per la Seguretat Social. Per a més informació sobre el Segur, fes clic ací.

Condiciones de las prácticas:

 1. La normativa establece un máximo de 40 horas semanales
 2. Las prácticas se realizarán por curso académico, del 1 de septiembre al 31 de agosto.
 3. El mes d’Agost es considera inhàbil quant a la tramitació de la documentació, per tant perquè pugues incorporar-te entre el 26 de Julio i el 10 de Setembre, l’últim dia per a entregar la documentació és el 16 de Julio
 4. No podràs realitzar pràctiques amb una empresa o institució amb què tingues una relació contractual
 5. En cap cas es podrà formalitzar una pràctica ja iniciada.