Spanish Valencià English

COM CERCAR UNA PRÀCTICA

A través de la pàgina web del Servici Integrat d’Ocupació:

Inscriure’t Base de Dades del SIO i seguir els següents passos

 1. Accedir a OPCIÓ A: Registrar-se al SIO per a això has d’autenticar-te com a alumne amb DNI i PIN. Amb açò, autoritzes al SIE a utilitzar la informació continguda en el Currículum a fi de proporcionar-te una Pràctica en Empresa
 2. Accedir a OPCIÓ B: Completar/Modificar Currículum

Una vegada registrat en la base de dades, pots buscar la teua pràctica de dos modes:

 1. Buscant empresa pel teu compte: Fòrum d’Ocupació, linkedin, injofobs, pàgina web de l’empresa, contactos…
 2. Consultant el llistat d’Ofertes de Pràctiques publicades en el teu centre i inscrivint-te en les que siguen del teu interés. Pots veure:
  1. Llistat d’ofertes publicades per a la teua titulació
  2. Llistat d’ofertes a què t’has inscrit i quin és l’estat de la teua sol·licitud:
   • Sol·licitant: Una vegada l’estudiant s’inscriu a una oferta.
   • Aceptado/Rechazado: Depenent del compliment o no del perfil sol·licitat per l’empresa.
   • Enviat: Després de ser acceptat, les seues dades són enviats a l’empresa per a la valoració de la seua candidatura.
   • Seleccionado/No Seleccionat: L’empresa decidix l’estudiant seleccionat entre les candidatures

És important que mantingues el teu CV el més actualitzat i exacte possible. Si eres rebutjat en una oferta per no complir algun dels requisits i a posteriori modifiques el teu CV has d’informar-nos perquè revisem novament la teua sol·licitud en el cas que l’oferta seguisca publicada.