Spanish Valencià English

Com canviar una pràctica

 Es pot modificar la inicial de condicions de la pràctica (duració, dedicació, bossa econòmica, tutors, formació de projecte, etc.) sempre estàs en el període de pràctiques. Per això que cal lliurar per triplicat el document «modificació de pràctica», que es troben en 

http://www.UPV.es/Contenidos/SIEPRACT/Infoweb/siepract/info/714612normalc.html

El document ha de contenir la signatura original dels participants i el segell de l’empresa i ha de ser presentada amb un previ mínim de 15 dies a l’oficina de relacions amb l’empresa de l’ETSID.

 

 Com cancel·lar una pràctica

 Si per la raó, decideix abandonar la pràctica, el document «Terminació de pràctica» es lliuraran per triplicat en la Subdirecció de pràctiques a l’empresa ETSID almenys 15 dies abans de la cessació de la pràctica. Trobareu aquest document a la pàgina web:

http://www.UPV.es/Contenidos/SIEPRACT/Infoweb/siepract/info/714612normalc.html

 Realització i avaluació d’una pràctica

Després de la pràctica, serà la valoració tant si voleu fer-ho com crèdits o menció de la mateixa en l’expedient acadèmic. Per fer això vostè ha de lliurar abans del 20 de setembre de cada curs acadèmic, (si no fer no poden ser reconeguts) la documentació següent:

-Si ets un estudiant de grau o màster:

  • L’alumne avaluació manual UPV
  • Tutor de manual d’avaluació UPV