Spanish Valencià English

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador (MUDFIAC)

MUDFIAC

Aquest màster és una especialització en disseny assistit per ordinador modern i tècniques de fabricació integrada. La producció sense l’ús d’aquestes tecnologies, no avui està concebuda per tal que el seu contingut serà d’aplicació directa en l’activitat professional futur de l’alumne.

Els coneixements transmesos en aquest Màster ha de permetre els desplaçaments estudiant totes les etapes de l’industrial del disseny des del disseny conceptual a la fabricació i el reciclatge del producte.

Màster en Enginyeria del disseny

MUID
La part superior de la tecnologia de l’escola d’Enginyeria del disseny de la Universitat Politècnica de València presenta el primer Màster en Enginyeria del disseny en el marc de l’espai europeu d’educació superior, segons el Reial decret 1393 / 2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Aquest màster està dirigit a la formació de postgrau universitari interessa en obtenir una alta especialització i habilitat en processos i eines que fomentar la innovació, millora i creativitat en la resolució dels projectes a diferents escales i tipus de producte.

Els objectius del màster se centra en la formació d’estudiants de postgraus i especialista d’investigadors: disseny i innovació, gestió del producte nou, mercat, anàlisi de presa de decisions, actualitzar productes ràpids i optimització de comunicació corporativa de l’evolució de les empreses.

Màster Universitari en sensors per a aplicacions industrials

MUSAI
La part superior de tecnologia de l’escola d’Enginyeria del disseny (ETSID) de la Universitat Politècnica de València presenta el primer mestre en sensors per a aplicacions industrials en el marc de l’espai europeu d’educació superior (EEES), segons el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, que regula els estudis oficials de postgrau universitari.

L’objectiu general del màster és la formació avançada i especialitzada en tecnologia de sensors d’un punt de vista multidisciplinar, que abasta aspectes de Química i Enginyeria electrònica aplicada a processos industrials en general, formar tecnòlegs i investigadors d’alt nivell.

Màster en Enginyeria Mecatrònica

MUIMECA

L’Enginyeria Mecatrònica representa la fusió de les tecnologies com control, mecànica, electricitat, electrònica i processament de dades que permet abordar Enginyeria reptes plantejats per les noves màquines intel·ligents. És una elecció natural per explicar un procés que té com a objectiu, des dels seus inicis, creant productes avançats i Enginyeria de sistemes que estan indissolublement vinculats per la combinació sinèrgica de tecnologies de la mecànics, electrònics, control i informàtica.

Aquest terme es va encunyar per la indústria japonesa en la dècada d’ells 70-temps de desenvolupament de robots primers ells industrial – i té entre d’altres fons immediata que la recerca en l’àrea de la cibernètica, les màquines de control numèric, els manipuladors i els Autòmats programables. Avui, Robòtica ha arribat a ser considerat un terme genèric i, no obstant això, des de un punt de vista formal, es podria considerar un subconjunt de Mecatrònica. En molts aspectes, la Mecatrònica és hereu dels anomenats sistemes electromecànics o sistemes d’automatització i control.

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica

MUIAERO

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria aeronàutica.

L’objectiu fonamental d’aquest màster és oferir als estudiants una visió completa de l’enginyeria aeronàutica. Estudiant adquireix la capacitat de disseny, desenvolupament, investigació i gestió en l’àmbit de l’enginyeria aeronàutica que té com a objectiu en vehicles aeroespacials, sistemes de propulsió Aerospacial, materials aeroespacials, les infraestructures aeroportuàries i infraestructures de navegació aire i qualsevol sistema de gestió de transport aeri, trànsit i espai.

Màster Universitari en Enginyeria de manteniment

DESCONFORTÁVEL

Manteniment és una activitat d’enginyeria que compta actualment un munt de recursos com sofisticats instruments de mesura, ordinadors, programari, etc. Això exigeix que els responsables de la seva gestió una formació multidisciplinar en temes tècnics, econòmics, estadístics, de qualitat, etc., per aconseguir una millora contínua d’ells plans i processos d’execució amb vistes per aconseguir-los òptim de valors de fiabilitat, disponibilitat, seguretat (RAMS) i mantenibilitat.

L’objectiu d’aquest màster és formar professionalment els creadors de futurs d’aquesta zona de l’empresa. Donat el caràcter multidisciplinar del manteniment, el màster ofereix una àmplia visió de materials graduats aconseguir una ràpida operació en qualsevol lloc de treball, combinant econòmica, tècnica, informàtica, logística, gestió de continguts, etc.

Pla d’Estudis – DipticFullet MàsterMés Informació