Spanish Valencià English
 

En què consisteix aquest grau?

L’objectiu dels estudis d’Enginyeria Mecànica és formar científicament i tècnicament a professionals que puguen satisfer les necessitats de la indústria i de l’Administració en aquest camp. Aquests estudis consten d’un mòdul de formació bàsica, per a l’adquisició d’una sòlida base científica adaptada a l’enginyeria mecànica; un mòdul de formació comuna a la branca industrial, per al desenvolupament de competències generals de l’enginyeria industrial; un mòdul de formació específica en mecànica, per a treballar competències específiques dels diferents camps de l’enginyeria mecànica, i un últim mòdul, per a desenvolupar diferents competències a elecció de l’estudiant.

El Grau en Enginyeria Mecànica habilita habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria tècnica industrial. El pla d’estudis de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny inclou les següents optatives: Disseny Estructural; Disseny de Màquines; Tecnologia Tèrmica; Fred i Climatització.

Què has de dominar abans?

Cal tenir coneixements bàsics de física, matemàtiques i dibuix tècnic, així com interès pels idiomes. És aconsellable tenir vocació per a l’aprenentatge i la formació contínua en matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia, especialment en l’àrea de l’enginyeria mecànica. També són importants altres qualitats, com ara la responsabilitat, l’ètica professional, la tolerància, el compromís, el treball en equip, la solidaritat, la cooperació i la transparència.

Què sabràs fer quan acabes la carrera?

El graduat en Enginyeria Mecànica podrà redactar i dirigir projectes que tinguen com a objecte la construcció, la reforma, la reparació, la conservació, la demolició, la fabricació, la instal·lació, el muntatge o l’explotació de béns mobles i immobles en el camp de l’enginyeria mecànica.

Així mateix, serà capaç de dur a terme mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis i informes en aquest mateix àmbit. I podrà dirigir qualsevol classe d’indústries o explotacions en l’àmbit de l’enginyeria mecànica.

En què treballaràs?

Amb aquest grau estaràs capacitat per a dirigir obres industrials, ser responsable d’estructures i construccions industrials, dissenyar i mantenir màquines i instal·lacions industrials, així com organitzar i gestionar la producció. També seràs capaç de dirigir i desenvolupar projectes que tinguen com a objecte la construcció i l’explotació d’estructures, equips mecànics, instal·lacions energètiques i processos de fabricació.

I podràs gestionar empreses industrials; realitzar certificacions, verificacions i peritatges, i dedicar-te a la docència i a la investigació.

Quin tipus de pràctiques pots fer?

Els estudiants del Grau en Enginyeria Mecànica poden realitzar pràctiques en empreses de diferents sectors industrials. Aquestes estades serviran per a què els alumnes coneguen la realitat professional, sota la tutela d’un tècnic de l’empresa i d’un professor de la titulació.

On pots passar un semestre?

Hi ha nombroses possibilitats de completar els estudis i realitzar el treball de final grau a l’estranger, a universitats de la Unió Europea, els Estats Units, l’Amèrica Llatina, el Japó, Austràlia i de diferents països africans.

Per a accedir a les beques d’intercanvi, es necessita un mínim coneixement de l’idioma del país de destinació, curiositat per altres cultures i interès per saber com és l’enginyeria en altres llocs.

Quins màsters universitaris pots estudiar?

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial, que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria industrial.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Mecànica; Enginyeria Aeronàutica; Construcció i Instal·lacions Industrials; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Gestió d’Empreses, Productes i Serveis; Enginyeria Biomèdica; Enginyeria del Disseny; Enginyeria del Manteniment; Motors de Combustió Interna Alternatius, i Prevenció de Riscos Laborals.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l’accés a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d’anivellació oportunes.

Grau en Enginyeria Mecànica