Spanish Valencià English

L’objectiu d’aquests estudis és formar científicament i tècnicament a professionals per a què siguen capaços de dirigir i gestionar tot el procés de vida d’un producte des de la generació d’idees (anàlisi de mercats, màrqueting, disseny bàsic …) passant per la producció, la fabricació i el llançament del producte, fins a l’estudi de l’impacte ambiental al final de la seua vida útil.

El pla d’estudis de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny, consta de les següents optatives: Disseny Integral de Productes de Consum, Disseny Avançat de Productes Industrials, Productes d’Ús Públic i Disseny de Nous Productes.

Què has de dominar abans?

És convenient tenir interessos científics i tècnics, creativitat, habilitat per a dibuixar, capacitat d’anàlisi i síntesi, comprensió abstracta, sentit pragmàtic i disposició per al treball disciplinat i en equip.

Què sabràs fer quan acabes la carrera?

Els titulats seran capaços de detectar oportunitats en els mercats per a nous productes, visualitzar-los i construir-los per a poder fabricar-los en sèrie, i gestionar la comunicació tècnica i comercial que requerisquen. També podran elaborar models i prototips, participar en plans de màrqueting de nous productes i gestionar oficines tècniques de desenvolupament de producte. Podran dirigir i executar projectes, i gestionar empreses en l’àmbit del disseny industrial.

En què treballaràs?

Podràs treballar en empreses de tots els sectors industrials (mobles, llums, ceràmica, transformació plàstica i metàl·lica, etc.), en els departaments tècnics, de disseny, d’investigació, de projectes i de desenvolupament de nous productes.

També podràs exercir lliurement la professió i crear empreses de serveis de consultoria o productores. Podràs optar per l’administració pública (funcionari o personal laboral de la Unió Europea, estatal, autonòmic i local); per la investigació, el desenvolupament i la innovació (centres públics o privats i departaments d’I+D+i de grans empreses), i per la docència.

Quin tipus de pràctiques pots fer?

El Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes reconeix fins a 18 crèdits per la realització de pràctiques en alguna de les 500 empreses (de tots els camps d’actuació del disseny industrial) amb què tant l’EPSA com l’ETSED tenen convenis signats.

Totes les pràctiques professionals són retribuïdes, per la qual cosa aquestes estades a l’empresa assoleixen una major qualitat.

On pots passar un semestre?

Les destinacions més sol·licitades són el Politecnico di Milano, a Itàlia, i la Ingenirhjskolen Odense Teknikum, a Dinamarca, les places de les quals són ocupades ràpidament.

A més, s’ofereixen més de 100 vacants en altres universitats d’Europa, els Estats Units, Àsia i Oceania, que són igualment interessants tant per l’idioma com pel prestigi.

Quins màsters universitaris pots estudiar?

Amb el Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria del Disseny; Disseny; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador; Enginyeria Mecànica i Enginyeria Tèxtil.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l’accés a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d’anivellació oportunes.

Grau en Enginyeria en la indústria de disseny i desenvolupament de productes