Spanish Valencià English

El Grau en Enginyeria Aeroespacial té per objectiu formar científicament i tècnicament a titulats que satisfacen les necessitats de la indústria i l’Administració aeronàutica, i el transport aeri, així com la recerca en els camps aeronàutic i aeroespacial. La sòlida i profunda formació cientificotècnica culmina amb el desenvolupament d’una de les intensificacions: Aeronaus; Aeronavegació; Aeroports; Equips i materials aeroespacials, i Propulsió, que habiliten per a l’exercici de la professió d’enginyeria tècnica aeronàutica en cadascun dels seus àmbits.

Què has de dominar abans?

És aconsellable tenir un domini previ de física, matemàtiques, química i dibuix tècnic, i vocació per a l’aprenentatge i la formació contínua de matèries relacionades amb la ciència i la tecnologia, especialment en l’àmbit de l’enginyeria aeronàutica. També són importants altres qualitats com la responsabilitat, l’ètica professional, el treball en equip, la tolerància i el compromís.

Què sabràs fer quan acabes la carrera?

El graduat en Enginyeria Aeroespacial podrà dissenyar, desenvolupar i gestionar vehicles aeroespacials, sistemes de propulsió, materials aeroespacials, infraestructures aeroportuàries, infraestructures d’aeronavegació i qualsevol sistema de gestió de l’espai, del trànsit i del transport aeri. A més, tindrà capacitat de redactar i podrà dur a terme activitats de direcció i gestió de projectes, de direcció tècnica, de peritatge i certificació, de redacció d’informes i dictàmens, i d’assessorament tècnic en tasques relatives a la seua especialitat, i d’exercici de les funcions i de càrrecs tècnics genuïnament aeroespacials, així com d’anàlisi de l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.

En què treballaràs?

Amb aquest grau, les sortides laborals són molt variades, estaràs capacitat per treballar en el sector aeronàutic, en companyies aèries, indústries i infraestructures aeronàutiques i aeroespacials, sector militar aeri, gestió d’aeroports … així com en el sector de l’automoció, transports, telecomunicacions, energia, electrònica, consultories tecnològiques … Podràs crear la teva empresa o exercir lliurement la professió com a assessor i consultor d’enginyeria. I també podràs optar per l’Administració Pública (funcionari o personal laboral de la Unió Europea, estatal, autonòmic i local); la investigació, el desenvolupament i la innovació (centres públics o privats i departaments d’I+D+i de grans empreses) i la docència.

Quin tipus de pràctiques pots fer?

Els estudiants del Grau en Enginyeria Aeroespacial podran realitzar pràctiques en empreses (que, en alguns casos, inclouen l’elaboració del treball de final de grau). Les pràctiques es duran a terme en empreses de diferents sectors industrials, especialment de l’aeronàutic, i serviran per a què els alumnes coneguen la realitat professional sota la tutela d’un tècnic de l’empresa i d’un professor de la titulació.

On pots passar un semestre?

Els estudiants poden completar la seua formació a l’estranger gràcies als nombrosos convenis signats amb universitats europees (Technische Universität München, Università degli Studi di Roma «La Sapienza», University of Leeds…); americanes (University of Illinois, Georgia Institute of Technology…) i australianes (University of New South Wales).

Quins màsters universitaris pots estudiar?

Amb aquest grau es pot accedir al Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica, que habilita per a l’exercici de la professió d’enginyeria aeronàutica.

A més, es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Enginyeria Mecànica i de Materials; Motors de Combustió Interna Alternatius; Enginyeria del Manteniment; Automàtica i Informàtica Industrial; Direcció i Gestió de Projectes; Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador, i Gestió d’Empreses, Productes i Serveis.

I, com en la resta de casos, es pot sol·licitar l’accés a qualsevol màster universitari de la UPV cursant les assignatures d’anivellació oportunes.

Grau en Enginyeria aeroespacial