Spanish Valencià English

FORMALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA

 1. Tramitació d’una pràctica
 2. Modificació d’una pràctica
 3. Rescissió d’una pràctica
 4. Reconeixement de pràctiques en l’estranger davall Altres Marcos Legals
 5. Entrega de la documentació
 6. Passos posteriors

 

Instruccions per a la tramitació de pràctiques a Espanya /Extranjero

Lloc d’entrega: Unitat de Pràctiques en Empreses de l’ETSID

1.    Tramitació d’una pràctica – CALCULA LA TEUA PRÀCTICA

Has d’entregar amb un mínim de 10 DIES NATURALS (30 si és una pràctica en l’estranger) abans de l’inici de la pràctica la documentació següent:

CONVENI DE PRÀCTIQUES: La «Calculadora de pràctiques» t’ajuda a planificar la teua pràctica i a generar el «Conveni de pràctiques». Es presentarà un exemplar del Conveni generat, amb la firma original de tots els participants i el segell de l’empresa, com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l’inici de la mateixa, si la pràctica és en l’estranger, este termini s’amplia a 30 DIES NATURALS

Pràctiques iniciades entre el 26 de JULIO i el 10 de SETEMBRE, el mes d’AGOST, es considera inhàbil per tant les pràctiques que tinguen el seu inici entre el 26 de juliol i el 10 de setembre, han de ser entregades com a màxim el 16 de juliol.

Per a l’ompliment de la documentació, necessitaràs un tutor en l’ETSID – UPV, posa’t en contacte amb algun dels teus professors per a consultar-li la seua disponibilitat.

També necessitaràs que l’empresa et facilite les dades d’un Tutor en Empresa i de la relació d’activitats a realitzar durant la pràctica que conformaran el teu Projecte Formatiu

IMPORTANT:

 • En CAP CAS es podrà formalitzar una pràctica una vegada iniciada, ni tramitar una pràctica entregada després de l’inici de la mateixa
 • La data límit d’entrega de la documentació apareix en el tercer full del conveni de pràctiques, si entregues la documentació després d’eixa data no t’assegurem que puga ser tramitada en termini.
 • És la teua responsabilitat el matricular-te dels crèdits necessaris per a realitzar les pràctiques, si no estàs matriculat, la teua pràctica no es podrà tramitar

2.   Modificació d’una pràctica

Si durant el desenrotllament de la teua pràctica, has de modificar les condicions inicials: duració, dedicació, bossa econòmica, tutors, projecte formativo,… Has de presentar un original De l’Est document de MODIFICACIÓ, omplit a ordinador, amb la firma original de tots els participants i el segell de l’empresa, com a mínim 10 DIES NATURALS abans de la data en què la modificació ha de tindre efecte.

3.   Rescissió d’una pràctica

Si per un motiu justificat has d’interrompre la teua pràctica, has de presentar un exemplar omplit a ordinador del document de RESCISSIÓ, amb la firma/s originals i el segell de l’empresa. Es recomana presentar-ho com a mínim 10 DIES NATURALS abans de la rescissió de la pràctica.

4.   Reconeixement de pràctiques en l’estranger davall Altres Marcos Legals

Si aconseguixes una pràctica en l’ESTRANGER davall un marc legal existent, Iaeste, ….. Consulta la possibilitat de realitzar la Sol·licitud Acord Previ Reconeixement, per mitjà de la qual i sempre amb caràcter previ, s’estudiarà la possibilitat que puga ser reconeguda com a pràctica en empresa.

5.   Entrega de la documentació

La documentació ha de ser entregada amb caràcter general en l’oficina de la Subdirecció de Relacions amb Empreses de l’ETSID, en casos concrets, derivats de convenis especials com a Ford, Santander o Conselleries, s’entregarà directament en el SIE, en este cas, seràs informat amb anterioritat

6.   Passos posteriors

 • La documentació és enviada al SIE perquè el Vicerector d’Ocupació i Emprendimiento la ferma per delegació del Rector de la UPV
 • Una vegada firmada la documentació la UPV remitent per e-mail a l’Empresa/Institución, els dos tutors i l’alumne un codi per a accedir a la Còpia autèntica de la teua pràctica (quan inicies la pràctica tindràs també accés al conveni a través del teu intranet en l’apartat Servicis > Servici integrat d’ocupació > Avaluació de pràctiques
 • Una vegada finalitzada la teua pràctica i després d’haver omplit els informes OBLIGATORIS, podràs obtindre el Justificant fi de pràctica