Spanish Valencià English

Per a finalitzar els estudis dels diferents Títols de Grau els estudiants han de realitzar, sota l’orientació d’un tutor, un Treball Fi de Grau (TFG) original i individual en l’àmbit de les tecnologies específiques del grau, de naturalesa professional, en el qual se sintetizen les competències adquirides en els ensenyaments d’aquest Títol de Grau. El TFG s’ha de presentar i defensar davant un tribunal universitari.

Normativa marc de treballs fi de grau i fi de màster Universitat Politècnica de València. Aprovada en Consell de Govern 7 març 2013.

Grau

Procediment per a la tramitació i defensa del treball fi de grau a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (La Normativa de Treballs Fi de Grau de la Universitat Politècnica de València (UPV), text refós dels acords de Consell de Govern de 7 de març de 2013, 21 gener 2015 i 28 de maig de 2015, estableix el marc general en el qual es regulen les condicions per les quals es regirà en la UPV la matriculació, assignació, avaluació i altres aspectes de la tramitació acadèmica i administrativa dels Treballs Fi de Grau (TFG)).

Sol·licitud de treball fi de grau

Oferta Treball Fi de Grau – Curs 2017/18

GIA-oferta

GIDIDP-oferta

GIE-oferta

GIEIA-oferta

GIM-oferta

Màster