Spanish Valencià English

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny llança la IX EDICIÓ DEL CURS D’ADAPTACIÓ A GRAUS (CURS 2019-2020).

Informació General

Informació IX Edició Curs Adaptació al Grau

Plans d’Estudi:

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIÓ

CONSULTA PREINSCRIPCIÓ

Normativa

Únicament podran preinscriure i ser admesos en la present convocatòria els que estiguen en possessió d’algun dels següents títols acadèmics oficials, obtingut en aquesta o una altra Universitat:

Enginyer Tècnic Aeronàutic Accedeix al Grau en Enginyeria Aeroespacial
Eng. Tèc. Ind., esp. Electricitat Accedeix al Grau en Enginyeria Elèctrica
Eng. Tèc. en Disseny Industrial Accedeix al Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Eng. Tèc. Ind., esp. Mecànica Accedeix al Grau en Enginyeria Mecànica
Eng. Tèc. Ind., esp. Electrònica Industrial Accedeix al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica