Spanish Valencià English

Les noves tecnologies, els procediments innovadors i els nous materials emprats en els diferents sectors empresarials, exigeixen una necessitat d’una adequada formació del futur alumne de postgrau que sigui capaç de proporcionar tots els coneixements, aptituds i destreses necessàries des d’una perspectiva real i des de les problemàtiques existents en el mercat.

Amb aquest programa de doctorat es pretén assolir una sèrie d’objectius fonamentals orientats a l’especialització professional i l’incentiu de la recerca en l’àmbit de la indústria per al disseny i desenvolupament de nous productes, en la seva fabricació i en la gestió dels processos industrials .

En la següent pàgina web podràs trobar tota la informació actualitzada referent a l’organització, estructura, línies d’investigació, criteris d’admissió i normativa vigent per a la realització de la tesi doctoral en el marc del Programa.

Web del Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials