Spanish Valencià English
El programa de doctorat en disseny, fabricació i gestió de projectes industrials de la Universitat Politècnica de València, promoguts per dalt Escola Tècnica d’Enginyeria de disseny, està orientat a la especialització professional en el camp científic de la indústria per a disseny de nou producte, fabricació i gestió de projectes industrials.

En aquesta pàgina web podeu trobar tota la informació actualitzada sobre l’organització, estructura, recerca, criteris d’admissió i la normativa vigent per a la realització de la Tesi Doctoral en el marc del Programa.

Organisme responsable del títol de doctorat:

  • Escola de doctorat

 

Informació acadèmica del programa de doctorat:

Consultes generals i administratives: