Spanish Valencià English

Acuerdos Junta Escuela 2014

Acuerdos Junta Escuela 2015

Acuerdos Junta Escuela 2016 

Acuerdos Junta Escuela 2017

Acuerdos Junta Escuela 2018

Acuerdos Junta Escuela 2019  nuevo

Els registres del Consell de l’escola és en el domini de la UPV en el directori \antimactasje$ (accés amb l’Explorador de windows)